Beter Gekleurd - Kleuradvies voor architectuur
Jammer! 01 - LinnaeusstraatMooi zo! - ValentijnkadeJammer! 02 - AmsteldorpJammer! 03 - Westerdokseiland

Jammer!


De rubriek JAMMER! bestaat uit observaties van kleur op architectuur welke mij opvallen tijdens het dagelijks fietsen door Amsterdam, waarvan ik denk ”jammer”.
Het gaat niet zozeer over de esthetische toepassing van kleur, maar over kleurgebruik in de openbare (straat)ruimte waar een samenhang met de omgeving doorbroken, ontkend of zelfs stuk gemaakt is.
Soms wil ik dit onderbouwen met een tekst bij een afbeelding, soms alleen met een afbeelding.
Een keer in de zoveel tijd komen zowel een "kleurpijnpunt" als ook een tegendeel hiervan aan bod.

03 Zwart en Wit - Westerdokseiland.

Er wordt wel in vormgeving op elkaar afgestemd maar in kleurkeuze niet. Wat kleur aangaat lijkt de gedachte niet verder te gaan dan het "eigen" gebouw.
>> hele artikel Westerdokseiland lezen
>> Mooi zo! als contrast

02 Kleurgeving Amsteldorp.

De gekozen kleuren zijn te hard en te fel om een relatie met de architectuur aan te kunnen gaan.
>> hele artikel Amsteldorp lezen
>> Mooi zo! als contrast

01 Lantaarnpalenbos Linnaeusstraat.

Deze toepassing van vorm, kleur en frequentie houdt totaal geen rekening met haar omgeving.
>> hele artikel Linnaeusstraat lezen